Stakeholderanalyse nwe stijl

Een dag(deel) stakeholderanalyse met projectteam, management en/of stakeholders

Zicht op een extra dimensie tussen de verschillende stakeholders
Zonder uitzondering zijn aanwezigen tijdens deze vorm van stakeholderanalyse diep onder de indruk van nut en toegevoegde waarde! In deze werkvorm wordt de traditionele stakeholderanalyse aangevuld met systemisch werk in de vorm van organisatieopstellingen. Je ziet en ervaart daadwerkelijk de extra dimensie in de relaties en posities van de diverse stakeholders ten opzichte van elkaar. 

Organisatieopstellingen
Steeds meer organisaties ervaren het  systemische werk in de vorm van organisatieopstellingen als zeer verhelderend en inspirerend. 
Deze methode geeft op een snelle en integere manier inzicht in de onbewuste patronen die er binnen organisaties kunnen spelen. Pas wanneer je weet wat er werkelijk speelt binnen je organisatie kun je ook adequate beslissingen nemen.

Voor wie?
Managers, Opdrachtgevers, Projectmanagers, Projectteams, Stakeholders

Investering
Per dagdeel € 650,= exclusief reis- en verblijfkosten en BTW

Wat kunnen organisatieopstellingen EXTRA betekenen voor jouw stakeholdermanagement?
De mate waarin managers erin slagen om rekening te houden met en tegemoet te komen aan de belangen van de verschillende stakeholders wordt door veel ondernemingen gezien als één van de belangrijkste kenmerken voor succes.

Organisatieopstellingen zijn zeer toepasbaar om:
  • De gevolgen te onderzoeken die bedrijfsontwikkelingen (bijvoorbeeld reorganisaties, marktverschuivingen, uitbreidingen) kunnen hebben op jouw stakeholders.
  • Te onderzoeken of je alle relevante stakeholders in beeld hebt (bijvoorbeeld binnen specifieke projecten).
  • Te onderzoeken of de verschillende stakeholders ook de juiste positie innemen binnen de matrix van macht/invloed - interesse/aandacht. Met andere woorden: welke stakeholder dient actief betrokken te worden en welke dient alleen maar geïnformeerd te worden.
  • Bij veranderingen binnen jouw organisatie of binnen een project (bijvoorbeeld als gevolg van een scope change) te onderzoeken wat er binnen de configuratie van jouw stakeholders aangepast dient te worden.
  • Te onderzoeken of de verwachtingen en behoeften van de stakeholders overeenkomen met de mate waarin jouw bedrijf aan deze verwachtingen tegemoet komt.